Nguyên Hoàng, P. ., N. . Quang Huy, N. . Chí Tâm, L. . Đăng Mạnh, và N. . Trung Kiên. “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG SỚM CỦA THANG PHÂN LOẠI MARSHALL VÀ ĐIỂM ROTTERDAM Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 520, số p.h 1A, Tháng Chạp 2022, doi:10.51298/vmj.v520i1.3754.