Thị Hằng, L. ., và N. . Thị Phương Thủy. “LOÃNG XƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 520, số p.h 1A, Tháng Chạp 2022, doi:10.51298/vmj.v520i1.3777.