Văn Tuận, N. ., và N. . Văn Sỹ. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA PHỔ BỆNH VIÊM TỦY THỊ THẦN KINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 520, số p.h 1A, Tháng Chạp 2022, doi:10.51298/vmj.v520i1.3778.