Đỗ, Đức T., N. T. . Phạm, C. T. . Đinh, M. A. . Trần, T. N. Nguyễn, và Đức T. . Nguyễn. “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG BA NGÀY ĐẦU BỊ BỆNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 524, số p.h 1A, Tháng Ba 2023, doi:10.51298/vmj.v524i1A.4618.