Phạm , H. K. ., Q. H. . Dương, Q. D. . Nguyễn, T. H. T. Trần, và V. K. . Vũ. “NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM EBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY TẠI VIỆT NAM”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 524, số p.h 1A, Tháng Ba 2023, doi:10.51298/vmj.v524i1A.4620.