Nguyễn, T. T. H. ., M. Q. . Nguyễn, T. V. . Nguyễn, Đức M. . Lê, V. C. . Lâm, và V. E. . Đặng. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG BẰNG LASER PICO GIÂY ND: YAG BƯỚC SÓNG 532NM”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 524, số p.h 1A, Tháng Ba 2023, doi:10.51298/vmj.v524i1A.4640.