Lương, T. Đạt ., T. D. Lê, T. H. Dương, B. L. . Trần, V. S. . Thân, T. Đạt . Nguyễn, N. S. . Nguyễn, Q. L. . Trần, và H. N. . Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER DƯỚI HƯỚNG DẪN X-QUANG SỐ HOÁ XOÁ NỀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 526, số p.h 1A, Tháng Năm 2023, doi:10.51298/vmj.v526i1A.5270.