Triệu , V. M. ., T. B. . Lưu, V. T. . Hoàng, V. Đệ . Hoàng, L. T. . Nguyễn, L. T. . Nguyễn, và T. G. . Ngô. “TỈ LỆ NHIỄM VI RÚT PARVOVIRUS B19 VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 526, số p.h 1A, Tháng Năm 2023, doi:10.51298/vmj.v526i1A.5334.