Nguyễn, V. B., C. H. . Nguyễn, T. T. T. . Trần, T. H. . Trần, T. N. Ánh . Trần, và M. T. . Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 526, số p.h 1A, Tháng Năm 2023, doi:10.51298/vmj.v526i1A.5335.