Đinh , V. C. ., và Q. Ái . Đặng. “KẾT QUẢ NỐI THỰC QUẢN HỖNG TRÀNG KIỂU FUNCTIONAL TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN CẮT TOÀN BỘ DẠ DÀY”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 526, số p.h 2, Tháng Sáu 2023, doi:10.51298/vmj.v526i2.5533.