Võ , P. M. T. ., T. H. T. Nguyễn, X. Q. . Trần, C. T. . Đinh, V. H. . Phan, T. T. T. . Đỗ, Q. T. . Trát, và T. A. T. . Trần. “GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM PSI TRONG TIÊN LƯỢNG VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở NGƯỜI BỆNH CÓ TÌNH TRẠNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH DO CORTICOSTEROID”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 526, số p.h 2, Tháng Sáu 2023, doi:10.51298/vmj.v526i2.5551.