Nguyễn, T. C. L., T. M. T. Nguyễn, D. Q. Dương, T. Q. Vũ, P. H. Vũ, L. G. H. Đỗ, T. U. Nguyễn, H. T. Nguyễn, N. A. Đặng, G. L. Nguyễn, C. T. Phạm, H. Âu Nguyễn, và X. A. Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHỤC HỒI THẦN KINH Ở NGƯỜI BỆNH SAU CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN THEO THANG ĐIỂM CPC TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 530, số p.h 1, Tháng Chín 2023, doi:10.51298/vmj.v530i1.6564.