Lý, K. V., T. H. Lê, T. C. L. Phan, T. T. T. Đỗ, và T. T. N. Lê. “TÁC NHÂN VI SINH PHÁT HIỆN TRÊN MẪU ĐÀM BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG NHẬP VIỆN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 530, số p.h 1, Tháng Chín 2023, doi:10.51298/vmj.v530i1.6597.