Vũ , N. H. ., T. T. . Nguyễn, D. T. . Nguyễn, Q. T. . Nguyễn, T. H. . Vũ, và Đăng T. . Mạc. “THỰC TRẠNG TIÊM VẮC-XIN PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 531, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2023, doi:10.51298/vmj.v531i2.7131.