Đỗ , T. H., Q. Q. . Nguyễn, T. H. Lê, T. P. D. . Hà, T. H. N. Nguyễn, T. H. G. Lê, T. T. H. . Lại, L. P. . Tô, M. L. . Vũ, V. N. Đoàn, và T. H. G. . Nguyễn. “NHU CẦU CHĂM SÓC GIẢM NHẸ Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI KHOA NỘI TIM MẠCH BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 531, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2023, doi:10.51298/vmj.v531i2.7134.