Nguyễn , Đình L. ., T. T. . Nguyễn, Q. . Nguyễn, và Q. K. . Phạm. “TÁN SỎI THẬN QUA DA Ở TRẺ EM: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 531, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2023, doi:10.51298/vmj.v531i2.7146.