Nguyễn , T. H. H. ., T. Q. Đỗ, T. T. H. . Nguyễn, T. H. . Nguyễn, T. T. T. . Trần, T. N. . Trần, T. T. . Phạm, và K. L. . Bùi. “CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MẮC UNG THƯ ĐIỀU TRỊ Ở MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 531, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2023, doi:10.51298/vmj.v531i2.7153.