Đỗ , T. H. ., Q. Q. . Nguyễn, H. D. . Nguyễn, N. Q. . Nguyễn, T. H. . Nguyễn, T. H. . Nguyễn, T. T. . Đỗ, T. H. . Lê, T. M. A. . Mai, T. L. . Hoàng, T. L. . Nguyễn, và H. L. . Nguyễn. “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SUY TIM Ở NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 531, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2023, doi:10.51298/vmj.v531i2.7170.