Trịnh , T. T. ., T. M. . Diệp, Ý L. . Võ, N. M. T. Trần, và T. M. T. . Nguyễn. “CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ KÉM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI DÂN SAU NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN 6 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 535, số p.h 1, Tháng Hai 2024, doi:10.51298/vmj.v535i1.8369.