Phạm, T. T. T., T. Đạt Nguyễn, H. Q. Nguyễn, Q. Đại Nguyễn, X. T. Phạm, và T. Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG Ở BỆNH NHÂN SỐC GIẢM THỂ TÍCH ĐO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỞ KHÁNG LỒNG NGỰC”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 535, số p.h 2, Tháng Hai 2024, doi:10.51298/vmj.v535i2.8464.