Ngô, T. A., Q. H. Nguyễn, H. H. Đào, T. Đông Nguyễn, Q. T. Trần, A. T. Hoàng, H. N. Hà, C. H. Đặng, và Đức L. Hà. “PHẪU THUẬT HYBRID ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH CHI DƯỚI PHỨC TẠP”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 535, số p.h 2, Tháng Hai 2024, doi:10.51298/vmj.v535i2.8471.