Lê, T. N. D., Q. A. Nguyễn, T. K. T. Phạm, và T. N. B. Phạm. “ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỆNH MẮT TUYẾN GIÁP”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 535, số p.h 2, Tháng Hai 2024, doi:10.51298/vmj.v535i2.8494.