Đỗ , T. T. ., B. G. . Kim, B. D. . Phạm, T. N. Nguyễn, T. Q. T. . Lê, T. M. . Tạ, T. T. T. . Nguyễn, T. N. M. . Vũ, T. T. D. . Trần, N. . Lê, T. H. T. . Phạm, và T. T. T. . Nguyễn. “THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM 6 NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 535, số p.h 1, Tháng Hai 2024, doi:10.51298/vmj.v535i1.8550.