Lê, Q. H. ., T. H. . Nguyễn, T. H. . Nguyễn, Q. H. . Nguyễn, và V. B. H. . Nguyễn. “KHẢO SÁT TỈ LỆ HUYẾT KHỐI TIỂU NHĨ TRÁI TRÊN SIÊU ÂM TIM QUA THỰC QUẢN Ở NGƯỜI CAO TUỔI RUNG NHĨ”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 535, số p.h 1, Tháng Hai 2024, doi:10.51298/vmj.v535i1.8551.