Văn Minh, P., và P. . Thị Kiều Loan. “TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NHẬN THỨC TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 504, số p.h 1, Tháng Tám 2021, doi:10.51298/vmj.v504i1.874.