Phạm , T. V. A. ., T. N. T. Nguyễn, T. T. . Hoàng, T. C. V. Nguyễn, và T. H. . Nguyễn. “CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHI DƯỚI 5 TUỔI NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP CẤP DO VIRÚT HỢP BÀO TẠI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 536, số p.h 2, Tháng Ba 2024, doi:10.51298/vmj.v536i2.8902.