Nguyễn , T. M. T., G. N. . Lê, T. H. . Nguyễn, V. S. . Lê, T. L. H. . Nguyễn, T. T. . Nguyễn, X. L. . Hoàng, V. L. . Nguyễn, T. H. Nguyễn, T. H. . Nguyễn, C. P. . Nguyễn, và S. N. . Vũ. “THỰC TRẠNG KHUYẾT TẬT VÀ NHU CẦU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 536, số p.h 2, Tháng Ba 2024, doi:10.51298/vmj.v536i2.8913.