Lê, H. L. H., T. L. Trần, T. H. N. Trịnh, D. Q. Đại, T. Đạt Tạ, B. T. . Vũ, N. A. . Lê, và H. V. . Nguyễn. “KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 536, số p.h 2, Tháng Ba 2024, doi:10.51298/vmj.v536i2.8914.