Trần , B. T. ., và N. T. N. Phùng. “ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG BỎNG TRẺ EM”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 536, số p.h 2, Tháng Ba 2024, doi:10.51298/vmj.v536i2.8919.