Trần, Q. D., và Ảnh S. Nguyễn. “CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ SAU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 537, số p.h 2, Tháng Tư 2024, doi:10.51298/vmj.v537i2.9205.