Hồng, T. X. L., Đỗ H. Trần, P. T. Trần, T. H. C. Trịnh, T. N. N. Phạm, T. C. H. Nguyễn, T. T. Nguyễn, T. M. T. Lê, D. H. Nguyễn, và T. T. A. Lê. “MỐI LIÊN QUAN KIỂU GEN METALLO-β-LACTAMASE NDM, IMP, VIM VỚI ĐỀ KHÁNG CARBAPENEM Ở MỘT SỐ TRỰC KHUẨN GRAM ÂM TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022-2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 537, số p.h 2, Tháng Tư 2024, doi:10.51298/vmj.v537i2.9207.