Nguyễn, V. A., T. T. H. Nguyễn, T. K. N. Nguyễn, và T. T. T. Trần. “TÁC DỤNG CỦA TAHANA TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU ĐẦU DO THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 537, số p.h 2, Tháng Tư 2024, doi:10.51298/vmj.v537i2.9209.