Vũ, T. T. H., T. T. Hà, T. T. H. Ngô, T. T. H. Lê, và T. H. Nguyễn. “NGHIÊN CỨU SỰ HIỂU BIẾT CỦA THAI PHỤ VỀ TRẦM CẢM SAU SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 537, số p.h 2, Tháng Tư 2024, doi:10.51298/vmj.v537i2.9211.