Bùi, T. P. T., T. H. Nguyễn, T. N. A. Đặng, T. P. Vũ, T. H. Trịnh, và T. K. Tống. “ CẮT BỎ CÓ HỖ TRỢ CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ KHỐI U PHYLLODE LÀNH TÍNH KÍCH THƯỚC LỚN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 538, số p.h 3, Tháng Năm 2024, doi:10.51298/vmj.v538i3.9583.