Lương, T. Đạt, T. Đạt Nguyễn, Q. L. Trần, X. T. Tạ, S. C. Nguyễn, và Thanh Tùng. “NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER HOLMIUM Ở BỆNH NHÂN 101 TUỔI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 538, số p.h 3, Tháng Năm 2024, doi:10.51298/vmj.v538i3.9586.