Trần, T. T. T., T. C. N. Võ, T. T. L. Hoàng, T. T. T. Võ, C. Lê, T. T. T. Phạm, T. D. T. Võ, T. B. D. Nguyễn, T. T. Ý Hồ, H. P. Trần, U. P. Phạm, N. T. L. Phan, N. A. T. Nguyễn, T. C. V. Văn, và T. H. M. Nguyễn. “ SỰ HIỂU BIẾT, MỐI QUAN TÂM VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC VỀ PHÒNG NGỪA HÍT SẶC KHI HỖ TRỢ CHO ĂN QUA ĐƯỜNG MIỆNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 538, số p.h 3, Tháng Năm 2024, doi:10.51298/vmj.v538i3.9600.