Phạm, V. K., T. T. V. Trần, V. A. Nguyễn, Q. D. Mai, và T. N. Nguyễn. “NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC ‘CHỈ THỐNG NHƯ THẦN THANG’ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN GÚT”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 538, số p.h 3, Tháng Năm 2024, doi:10.51298/vmj.v538i3.9612.