Lê, T. Đường, Q. D. Ngô, D. T. Nguyễn, X. Q. Ngô, và V. Q. Lê. “U DÂY THẦN KINH VII TRONG TUYẾN MANG TAI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 539, số p.h 2, Tháng Sáu 2024, doi:10.51298/vmj.v539i2.9821.