Nguyễn, T. H. M., Q. T. Nguyễn, T. H. N. Võ, A. L. Đặng, T. N. P. Đỗ, T. B. T. Đặng, T. N. L. Lê, T. T. N. Vũ, H. P. Lê, T. T. H. Nguyễn, T. T. L. Nguyễn, T. B. N. Nguyễn, Đức N. Q. Nguyễn, và T. T. T. Trần. “SỰ GẮN KẾT TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 539, số p.h 2, Tháng Sáu 2024, doi:10.51298/vmj.v539i2.9835.