Nguyễn, T. T., V. Q. Nguyễn, S. H. Hồ, T. Y. Ngô, T. A. Ngô, T. T. Nguyễn, T. T. Nguyễn, X. C. Hoàng, V. L. Nguyễn, và T. H. Vũ. “ĐẶC ĐIỂM CỦA PHỤ NỮ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN QUỐC GIA BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 539, số p.h 1B, Tháng Sáu 2024, doi:10.51298/vmj.v539i1B.9904.