Lê, D. L., và N. L. Vũ. “PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THÀNH BỤNG KẾT HỢP HÚT MỠ - BẢO TỒN MẠCH XUYÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 539, số p.h 1B, Tháng Sáu 2024, doi:10.51298/vmj.v539i1B.9911.