Ngô, Đình T., V. M. Bùi, Q. V. Trần, M. H. Hà, M. H. Đỗ, Q. T. A. Phạm, và V. N. Đỗ. “NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI GLUCOSE MÁU GIAI ĐOẠN SỚM SAU GHÉP THẬN VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN DUNG NẠP GLUCOSE TRƯỚC GHÉP”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 539, số p.h 1B, Tháng Sáu 2024, doi:10.51298/vmj.v539i1B.9928.