Phạm, T. H., và M. Đạt Hồ. “TÌNH TRẠNG SÂU RĂNG CỦA HỌC SINH TẠI 17 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH NĂM 2024”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 539, số p.h 1B, Tháng Sáu 2024, doi:10.51298/vmj.v539i1B.9934.