Nguyễn, Lê Thanh Trúc, Nhật Phương Đỗ, Thị Hồng Nhung Huỳnh, Nguyễn Tường Vi Ngô, và Thị Anh Thư Hồ. “TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH THẬN MẠN ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH”. Tạp chí Y học Việt Nam 540, no. 1 (Tháng Bảy 10, 2024). Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10262.