Quốc Cường, Đỗ, Đào Quang Hội, Đỗ Trung Hải, Phạm Thị Thảo, và Bùi Công Sỹ. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẤT CẢ BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175”. Tạp chí Y học Việt Nam 513, no. 1 (Tháng Tư 27, 2022). Truy cập Tháng Năm 25, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2318.