Thu Quỳnh, Nguyễn, Đàm Khải Hoàn, Bùi Thị Thanh Châm, Ngô Thị Loan, Nguyễn Duy Thư, Tô Hoài Anh, và Nguyễn Thị Mai Anh. “ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN VÀ POLYSACARID TOÀN PHẦN TRONG DƯỢC LIỆU ĐẲNG SÂM THU HÁI TẠI SỦNG TRÁI - HÀ GIANG”. Tạp chí Y học Việt Nam 513, no. 1 (Tháng Tư 27, 2022). Truy cập Tháng Năm 25, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2357.