Trọng Dương, Trần, và Nguyễn Thị Minh. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THẢO MỘC – SV TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 KHÔNG TRIỆU CHỨNG, MỨC ĐỘ NHẸ VÀ VỪA TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 2 TỈNH BẮC GIANG”. Tạp chí Y học Việt Nam 514, no. 1 (Tháng Sáu 20, 2022). Truy cập Tháng Tám 12, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2533.