Văn Hùng, Phạm, Nguyễn Thị Kiều, Đoàn Hữu Thiển, và Trần Hồng Trâm. “ĐẶC ĐIỂM MICROALBUMIN NIỆU CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”. Tạp chí Y học Việt Nam 515, no. 1 (Tháng Sáu 22, 2022). Truy cập Tháng Sáu 28, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2684.