Lê An, Phạm, Trần Ngọc Đăng, Đỗ Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Bé Phương, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Trường Viên, Nguyễn Thị Tường Vy, Nguyễn Thị Thu Thảo, Trần Trương Nhật Hạ, Lê Trần Minh Thư, và Nguyễn Tấn Tiến. “THANG ĐO NIỀM TIN SỨC KHỎE ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3229.