Minh Hoàng, Lê, Huỳnh Phượng Nhật Quỳnh, Trần Thị Thư, Trần Thị Thanh Hương, Lâm Quang Vinh, và Nguyễn Văn Thống. “KHẢO SÁT TỶ LỆ LO ÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN COVID 19”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Mười 3, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3237.